Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

Service Hardware

Το service είναι το τμήμα της εταιρείας το οποίο είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση Μηχ/κου Εξοπλισμού & Λειτουργικών Συστημάτων σε πελάτες της MOMENTOUS ΕΠΕ καθώς και την ορθή λειτουργία αυτών.

Ως τμήμα αποτελείται από τους εξωτερικούς τεχνικούς οι οποίοι επισκέπτονται τους πελάτες στον χώρου τους καθώς και από έναν εσωτερικό τεχνικό που βρίσκεται πάντα στο χώρο της εταιρείας.

Οι εξωτερικοί τεχνικοί πηγαίνουν στους πελάτες για αναβαθμήσεις Η/Υ,προσθήκες hardware ,επισκευές , εγκαταστάσεις hardware και δικτύων, συντήρηση, κ.λ.π.

Κάθε συσκευή η οποία επισκευάζεται στο χώρο του service περνά από έναν ποιοτικό έλεγχο και μετά παραδίδεται στον πελάτη. Οι συσκευές οι οποίες έρχονται απο προμηθευτές λόγω εγγύησης υποβάλλονται πάλι στους ίδιους ποιοτικόύς ελέγχους.

Ποιοτικοί έλεγχοι γίνονται στο χώρο του πελάτη, καθώς και στους καινούριους Η/Υ που προετοιμάζονται για παράδοση στον πελάτη.