: 2310 525539

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ στο νο μας website

momentous:
Information & Communication Technology
in Business

 

 Η Momentous εξασφαλζει την επιτυχημνη νταξη της πληροφορικς ως εργαλεου δρσης και ανπτυξης των επιχειρσεων. Αναπτσει εφαρμογς, εκπαιδεει στελχη, συμβλλει στην απορρφηση νων τεχνολογιν απ τη βιομηχανα και το εμπριο.

 

 

 Ιδρθηκε το 1989 και η συνχιση της ανπτυξης οφελεται στην σγχρονη οργνωση, στη συνπεια  και στα στελχη της - πολπειρους  συμβολους σε θματα οργνωσης και μηχανοργνωσης, ερευνν Marketing και σε επιμορφωτικς δρσεις (σεμινρια Δ.Ε.Θ., Ε.Ε.Δ.Ε., Οικονομικ Επιμελητριο Θεσσαλας, Computer Logic κ.λ.π.) στο χρο της πληροφορικς και ανπτυξης των επιχειρσεων. Απδωσε πλοσιο ργο για ελληνικς ιδιωτικς επιχειρσεις και δημσιους φορες αλλ χει δη αναπτξει ολοκληρωμνες εφαρμογς E.R.P και σε λλες χρες – Ρουμανα, Βουλγαρα, Σερβα. 

Ανμεσα στις υπηρεσες της συγκαταλγονται:

 

 

Μελτες σκοπιμτητας. Η momentous αναλαμβνει την μελτη εισαγωγς της πληροφορικς στην επιχερηση και ορζει προδιαγραφς της τεχνολογας που χρειζεται απ πλευρς ηλεκτρονικν υπολογιστν, δικτων, περιφερειακν συσκευν και προγραμμτων.

 

Γενικς πληροφοριακς προγραμματισμς με την ννοια της χραξης ενς ‘’Χρτη πορεας’’ της πληροφορικς για λη την επιχερηση, λα τα τμματα και λα τα αντικεμενα.

 

Σχεδιασμς και εγκατσταση προγραμμτων τα οποα ετε εναι τοιμες εφαρμογς, ετε συστματα που στνουν εξαρχς ειδικ για τις ανγκες μιας επιχερησης.

 

Εγκατσταση ηλεκτρονικν υπολογιστν και δικτων. Διασνδεση-επικοινωνα συστημτων πληροφορικς εντς πλεων, νομν, εξωτερικο κ.λ.π.

 

Οργανωτικ και λειτουργικ νταξη των ηλεκτρονικν υπολογιστν στο γενικτερο σστημα πληροφορικς και εσωτερικο ελγχου μιας επιχερησης, εκπαδευση προσωπικο, επβλεψη της εγκατστασης, καθιρωση διαδικασιν, φλαξη αρχεων κ.τ.λ.

 

Παρακολοθηση της ρος των πληροφοριν, οργνωση του λογιστηρου, Αποθκης, Παραγωγς, τμματος πωλσεων, MARKETING, κ.λ.π., αξιολγηση των πληροφοριν, συμβουλς για καλτερη αξιοποηση των δυνατοττων της επιχερησης.

 

Service Η/Υ και περιφερειακν τους και τεχνικ υποστριξη προγραμμτων Η/Υ, δικτων, επικοινωνιακν συστημτων.