Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

CORMOS


 

Τι είναι CRM ;

* Προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Customer Relationship Management και αποτελεί το σύνολο των τεχνολογικών και μεθοδολογικών εργαλείων προκειμένου να επιτευχθούν πελατοκεντρικές στρατηγικές για την επιχείρηση σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες της.

* Με βάση τον ορισμό αυτό είναι προφανές ότι η υιοθέτηση ενός συστήματος CRM πρέπει να συμβαδίζει με την αντίστοιχη εταιρική φιλοσοφία για την υιοθέτηση μιας πελατοκεντρικής προσέγγισης σε επίπεδο στρατηγικής, η οποία και αποτελεί το πρωταρχικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Τι σας προσφέρει ;

* Πλήρη κάλυψη όλων των διαδικασιών ενός εμπορικού τμήματος μέσω των ευκαιριών πώλησης, των προσφορών και των παραγγελιών.

* Ολοκληρωμένη εικόνα σε όλους τους χειριστές της εφαρμογής για τον πελάτη.

* Συνεργατικότητα – αύξηση παραγωγικότητας.

* Μείωση κόστους λόγω της αυτοματοποίησης όλων των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης.

* Σύντομη επιστροφή της επένδυσης μέσω της αύξησης των πωλήσεων σε νέους πελάτες, αύξηση της αξίας των υφιστάμενων καθώς και των δυνατοτήτων διασταυρούμενων πωλήσεων που παρέχονται.

* Μέτρηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας.

* Ικανοποίηση των πελατών.

* Αύξηση κερδοφορίας.

* Ελαχιστοποίηση κοστοβόρων διαδικασιών.

* Ελαχιστοποίηση ξεχασμένων δράσεων – follow up.

 

Το CoRMos είναι το καταλληλότερο εργαλείο διοίκησης για γρήγορες, ουσιαστικές κι αξιόπιστες αποφάσεις.