Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

Η MOMENTOUS στελεχώνεται από 20 άτομα εκ των οποίων 14 είναι κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτης και 6 Μέσης εκπαίδευσης

 

Διαθέτει ένα ιδιαίτερα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο αποτελεί και το βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα για την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της και την συνεχή ανάπτυξή της.

 

Η εταιρία φροντίζει να εκπαιδεύει διαρκώς τα στελέχη της με εσωτερικά σεμινάρια (περίπου 1 μέρα το μήνα) και εξωτερικά σεμινάρια (4-5 φορές ετησίως) σε θέματα που απτόμουν στο αντικείμενό τους.

 

Παράλληλα, διοργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σεμινάρια όπου το προσωπικό της εταιρίας ενθαρρύνεται να συμμετάσχει και να εκπαιδευτεί σε θέματα ακόμη και πέραν των άμεσων καθηκόντων τους. Με τον τρόπο να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύνθετες απαιτήσεις του χώρου των συμβουλευτικών υπηρεσιών.