Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539


Εγκατάσταση Δικτύων

Η αξιόπιστη και αδιάλειπτη λειτουργία το δικτύου είναι βασική προϋπόθεση  της σύγχρονης επιχείρησης

Η σωστή λειτουργία του επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας σας. Η MOMENTOUS ΕΠΕ μπορεί να σας εξασφαλίσει και να σας εγγυηθεί την αποτεσματική χρήση του.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την υποστήριξη του δικτύου σας, την επέκτασή του, την προσθήκη νέων υπηρεσιών, καθώς και την ασφάλεια τους.

Πιο συγκεκριμένα:

* Καλωδίωση – Εγκατάσταση Δικτύων Δομημένης Καλωδίωσης

* Εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνίας Υποκαταστημάτων

* Σχεδιασμός – Υλοποίηση Συστημάτων Ασφάλειας Δεδομένων & Ροής Πληροφοριών

* Υλοποίηση Δικαιώματος πρόσβασης

* Εγκατάσταση του Server την παραμετροποίηση του, την σύνδεση των τερματικών.

* Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού και μηχανικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του δικτύου.

* Την επέκταση του δικτύου της με την προσθήκη νέων τερματικών και νέων υπηρεσιών