Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3052/2002 (’ρθρο10) του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται ειδικός τρόπος έκδοσης, σήμανσης και διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο μέσω των Ειδικών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) και καταργείται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να θεωρούν τα παραστατικά τους.

Η MOMENTOUS ΕΠΕ υποστηρίζει τους εξής τύπους Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Δείτε τα ενημερωτικά έντυπα των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (σε μορφή PDF)