Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

 Γιατί IP τηλεφωνία;
 

* Μειωμένο κόστος λειτουργίας -οικονομία στα κόστη μισθώσεων: Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση πόρων από τη διαχείριση ενός δικτύου, ενός προμηθευτή, μιας σύμβασης συντήρησης, κοινής καλωδίωσης (χρησιμοποιείται το ίδιο καλώδιο internet για το τηλέφωνο και το PC ) καθώς και χάρη στη μείωση των τελών και του περιορισμού της πολυπλοκότητας των ολοκληρωμένων εφαρμογών- Μείωση του κόστους λόγω VoIP – η φωνή ταξιδεύει «δωρεάν»

* Προηγμένες δυνατότητες voice & data σε όλο το προσωπικό,

* Ένα σημείο διαχείρισης και έλεγχος / συντήρηση από μακριά μέσω LAN, WAN ή αναλογικού modem.

* Η μετατροπή από την συνηθισμένη τηλεφωνία στη λύση της IP Tηλεφωνίας είναι πολύ εύκολη και γρήγορη.

* Αύξηση της παραγωγικότητα των υπαλλήλων και της δυνατότητας ανταπόκρισης των πελατών μεταδίδοντας ηλεκτρονικά μηνύματα, φαξ και ευφυή φωνητικά μηνύματα.

* Ευφυής δρομολόγησης κλήσεων, μεταφορά τηλεφωνικών κλήσεων από το δίκτυο στον προσωπικό υπολογιστή , και διαχείριση των επαφών με πολυμέσα για την επικοινωνία με τους αντιπροσώπους του κέντρου μέσω δικτύου ΙΡ.

* Αυτόματη διανομής κλήσεων.

* Yπηρεσία tele-Conference, που είναι μια λύση ηχητικής συνδιάσκεψης που σκοπό έχει να αυξήσει την παραγωγικότητα με πιο συμφέροντες τρόπους σε σχέση με τις παραδοσιακές συνδρομητικές υπηρεσίες. 

* Μείωση του χρόνου για την προσθήκη νέων χρηστών στο δίκτυο μέσα από απλοποιημένες ρουτίνες, κινήσεις και αλλαγές. 

* Ταχεία ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας τη βασική υποδομή του Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου και δημιουργώντας βασικού τύπου διασυνδέσεις επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξη και λειτουργία νέων εφαρμογών.

* Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του δικτύου οποιαδήποτε στιγμή έχουν πρόσβαση στο ίδιο το δίκτυο.