Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

* Παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας και οργάνωση παραγωγής.
* Δυνατότητα χρήσης τεχνολογιών PDA, touch, ασύρματων τερματικών.
* Σύνδεση με προϊόντα οικογένειας Ω της SingularLogic
(Prime,
Ορίζοντες, Bussiness, Solution).
* Έτοιμες λύσεις για εταιρείες:
* Παραγωγής μονωτικών υλικών.
* Τυπογραφία.
* Κατασκευής επίπλων.
* Συσκευαστήρια.
* Επεξεργασίας ξηρών καρπών.
* Φυτώρια.
* Βιοτεχνίες επαγγελματικών συσκευών εστίασης.