Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

* Παρακολούθηση αποθέματος.
* Δυνατότητα διαχείρισης απογραφών.
* Παρακολούθηση θέσεων αποθήκευσης.
* Γραφική απεικόνιση αποθήκης.
* Σύνδεση με προϊόντα οικογένειας Ω της
SingularLogic
(Prime, Ορίζοντες, Business, Solution).
* Εύκολο και γρήγορο εργαλείο για ταποθήκης εταιρειών.