Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

* Διαχείριση δικτύου. Γραφική απεικόνιση δικτύου με δυνατότητες (ping ,
tracert, reboot, shutdown, info, wake on lan, remote, message send).
* Client εφαρμογή χρηστών για κατάσταση τεχνικών κλήσεων.
* Διαχείριση εργασιών IT τμήματος και παρακολούθηση τεχνικών κλήσεων Χρηστών.
* Δυνατότητα μαζικής εύκολης εγκατάστασης – απεγκατάσταση προγραμμάτων.
* Ασφάλεια – remote back up
    ( file back up – db back up – restores points back up).

* Διαχείριση υλικών
(παρακολούθηση αποθήκης IT τμήματος , Τροφοδοσίας Χρηστών ).
* Διαχείριση τμημάτων , θέσεων χρηστών , υπολογιστών- υλικού , λογισμικού με παρακολούθηση
      S/N , εγγυήσεων , βλαβών, συμβάσεων , ληξάρια συμβάσεων, κατάσταση προγραμμάτων
(freewareshareware- trial- commercial).
* Δυνατότητα διαχείρισης κωδικών ασφαλείας (password) για προγράμματα- θέσεων- μηχανημάτων .
* Alert για αποστολή μηνυμάτων με emailsms – τηλεφωνικές κλήσεις.
* Δυνατότητα εκτυπώσεων – Olap Αναφορών.