Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

* Αναγνώριση πελάτη προμηθευτή με την κλήση.
* Σύνδεση με ERP συστήματα.
* Εταιρικές λύσεις παραγγελειοληψίας.
* Απεικόνιση πελάτη βάση εμπορικής πολιτικής.
* Ειδική έκδοση για μεταφορικές εταιρείες
(Σύνδεση με
Transport Overview).
* Ειδική έκδοση για εταιρείες πώλησης προϊόντων – κινητής
      τηλεφωνίας –
internet – web design κ.λ.π