Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

Επένδυση 3

  Δείτε την παρουσίαση


Η πιο επιτυχημένη εφαρμογή για επιχειρήσεις ένδυσης και υπόδησης

H ΕΠΕΝΔΥΣΗ R3 είναι η νεότατη εξελιγμένη έκδοση του πασίγνωστου προγράμματος ΕΠΕΝΔΥΣΗ R2 για τις επιχειρήσεις Ενδυσης και Υπόδησης.

Αποτελεί ένα ολοκληρώμενο και ενιαίο σύστημα οργάνωσης και ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας, της εμπορίας και της λιανικής πώλησης των προϊόντων.

Υποστηρίζοντας χιλιάδες εγκαταστάσεις και παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις του κλάδου, η ALTEC ανέπτυξε την έκδοση πάνω στις νέες απαιτήσεις όπως έχουν διαμορφωθεί με τις τεχνολογικές εξελίξεις και συνθήκες. Στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται όλες οι νέες ρυθμίσεις του Κ.Β.Σ., καθώς και οι παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν μέσω της τακτικής επικοινωνίας με τους ανθρώπους του κλάδου.