Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

Defacto Windows

Το DeFacto Windows είναι το δημοφιλέστερο, επώνυμο τυποποιημένο DOS λογισμικό Εμπορικής Διαχείρισης & Γενικής Λογιστικής .

Το DeFacto σε περιβάλλον εργασίας Windows προσφέρει στους χρήστες του DOS DeFacto τη δυνατότητα για την ομαλή και με το ελάχιστο δυνατό κ΄σος μετάβαση από το DOS στα Windows .

Αυτό το απαραίτητο λόγω της ήδη ανακοινωθείσας σταδιακής διακοπής της υποστήριξης του Λειτουργικού Συστήματος DOS από τις εταιρίας παραγωγής συστημικού λογισμικού (και ιδιαίτερα τη Microsoft ) καθώς και της μελλοντικής ασυμβατότητας του DOS με τον Hardware εξοπλισμό.

Επιπλέον δόθηκε έμφαση στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των Windows μέσα από το Defacto διατηρώντας ταυτόχρονα τα βασικά στοιχεία του τρόπου χειρισμού και λειτουργίας της εφαρμογής με άξονα την ευχρηστία και τη φιλικότητα.