Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

Personnel

Το PERSONNEL είναι μια νέα ολοκληρωμένη Windows Εφαρμογή Μισθοδοσίας που απευθύνεται σε λογιστικά γραφεία, επαγγελματίες λογιστές και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Το PERSONNEL προσφέρει στους χρήστες του μοναδικές δυνατότητες προσαρμογής στα ιδιαίτερα δεδομένα κάθε σχέσης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της τρέχουσας νομοθεσίας.

Το PERSONNEL περιλαμβάνει τις εξής ενδεικτικές ενότητες λειτουργικότητας:

•  Καρτέλα Εργαζόμενου 
•  ’δειες / Ασθένειες / Απουσίες
•  Προϋπηρεσίες
•  Σπουδές / Επαγγελματική Κατάρτιση
•  Προστατευόμενα Μέλη
•  Παροχές & Οφειλές
•  Μισθοδοσία
•  Report Generator κ.α.