Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

Prime E.R.P.

Το LogicDis Prime ERP εισάγει τα πλεονεκτήματα των ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους που αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. Προσφέρει την ολοκλήρωση των λειτουργιών της Εμπορικής και τις Πολιτικής Διαχείρισης σε ένα ενιαίο και ισχυρό πληροφοριακό σύστημα. Με προσιτό κόστος και ταχύτατες διαδικασίες έναρξης λειτουργίας.

Το LogicDis Prime ERP προσθέτει αξία στις επιχειρησιακές λειτουργίες με τον προγραμματισμό της δυναμικότητας βάσει της διαθεσιμότητας των πόρων. Περιορίζει δραστικά το κόστος και το χρόνο εξυπηρέτησης των πελατών με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων με τη μετατροπή των στατιστικών λογιστικών δεδομένων σε δυναμικές εκφράσεις της εικόνας της επιχειρήσεις.