Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

Business E.R.P.

Το LogicDis Business ERP κλιμακώνει την εφαρμογή των πλεονεκτημάτων της ERP φιλισοφίας στις επιχειρήσεις που έχουν σχηματίσει σημαντικό μέγεθος. Αποτελεί το «έξυπνο» πληροφοριακό σύστημα που προσαρμόζεται και αφομοιώνει όλα τα κρίσιμα στοιχεία της επιχειρησιακής δομής.

Το LogicDis Business ERP καθιστά αποδοτικότερη την αξιοποίηση των επιχειρησιακών πόρων με στόχο την εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων της επιχείρησης και τη μείωση του κόστους. Εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις πελατοκεντρικού σχεδιασμού όλων των δραστηριοτήτων, καθιστώντας δυνατή τη διαρκή αποτίμηση της σχέσης κόστους – οφέλους για κάθε πελάτη, προϊόν ή υπηρεσία.

Το LogicDis Business ERP πολλαπλασιάζει την ευελιξία της επιχειρησιακής δομής:

*Προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες συντονισμού μεταξύ των υποσυστημάτων της επιχείρησης.

*Συνθέτοντας Γνώση από τα πολύπλοκα και κατακερματισμένα δεδομένα των συναλλαγών.

*Εξασφαλίζοντας στη διοίκηση ολοκληρωμένη και «καθαρή» εικόνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.