: 2310 525539

22/05/2009: , ,

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Αγαπητο συνεργτες ,

επικοινωνομε μαζ σας με την ευκαιρα της ανακονωσης μσα στο Μιο της νας Δρσης ΕΣΠΑ : ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜικροΜεσαων Επιχειρσεων ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (μεταποιητικς, τουριστικς, εμπορικς, επιχειρσεις παροχς υπηρεσιν) συνολικς επιχοργησης ως 60%!

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στχος του προγρμματος εναι η επιδτηση Επιχειρηματικν Σχεδων Μικρν και Πολ Μικρν επιχειρσεων που ανκουν σε λους τους κλδους της Ελληνικς Οικονομας:
• Μεταποιητικς Επιχειρσεις
• Τουριστικς Επιχειρσεις
• Εμπορικς Επιχειρσεις
• Επιχειρσεις Παροχς Υπηρεσιν

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ;

Οι επιχειρσεις που μπορον να αιτηθον επιδτηση απ το συγκεκριμνο πργραμμα θα πρπει να:

• Να ανκουν στους προαναφερμενους κλδους
• Να χουν Ετσιο Κκλο Εργασιν (τζρος) μικρτερο απ 10.000.000 ευρ
• Να απασχολον λιγτερο απ 50 τομα προσωπικ
• Να λειτουργον νμιμα και να χουν σε ισχ λες τις απαιτομενες απ το νμο δειες.

Το πργραμμα θα αφορ σγουρα Υφιστμενες επιχειρσεις, εν ενδεχομνως να εναι επιλξιμες και οι Νεοσστατες Εταιρεες.

 

ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

  • Min προπολογισμο 30.000 ευρ.
  • Max προπολογισμο 350.000 ευρ.
  • Τα ποσοστ της επιχοργησης θα κυμανονται μεταξ 50% και 60% του συνολικο προπολογισμο, ανλογα με την περιοχ της επνδυσης.
  • Η ιδα συμμετοχ πρπει να εναι τουλχιστον 25% του συνλου της επνδυσης
  • Τραπεζικ δνειο μπορε να χρησιμοποιηθε αλλ δεν μπορε να υπερβανει το 25% του συνολικο  προπολογισμο

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

• Δαπνες διαμρφωσης περιβλλοντος χρου
• Ανακανιση, διαμρφωση, εκσυγχρονισμς κτιρων και εγκαταστσεων (υδραυλικς εργασες, ηλεκτρολογικς εργασες, βαψματα, πλακκια, γυψοσανδες κτλ)
• Αγορ μηχανολογικο εξοπλισμο (μηχανματα παραγωγς, συσκευασας κτλ)
• Αγορ εξοπλισμο (ρφια, κλρκ, πιπλα, φωτοτυπικ, τηλεφωνικ κντρα κτλ)
• Αγορ ηλεκτρονικο - μηχανογραφικο εξοπλισμο (Η/Υ, εκτυπωτς, λογισμικ, κλπ.)
• Αγορ ειδικο εξοπλισμο (πχ. ξενοδοχειακς εξοπλισμς)
• Συστματα πυρσβεσης – πυροπροστασας
• Συστματα ασφαλεας (κμερες – συναγερμο κτλ)
• Εφαρμογ συστημτων διασφλισης ποιτητας υπηρεσιν (ISO – HACCP – EMAS κτλ)
• Ανπτυξη καινοτομιν
• Εισαγωγ προντων και εφαρμογν πληροφορικς (erp, crm, λογιστικ προγρμματα κτλ)
• Δαπνες προθησης, διαφμισης. συμμετοχς σε εκθσεις κτλ
• Μεταφορικ μσα επαγγελματικς χρσης
• Εξοπλισμς και εγκαταστσεις προστασας του περιβλλοντος
• Εξοπλισμς και εγκαταστσεις εξοικονμησης ενργειας
• Συστματα αυτοματοποησης
• Ανγερση κτιριακν εγκαταστσεων

Σημαντικς Παρατηρσεις:

 

  • Επιλξιμες θεωρονται οι δαπνες εφσον πραγματοποιονται (συμφωνητικ, δελτα αποστολς, τιμολγηση, εξφληση) μετ την ημερομηνα κατθεσης του φακλου υποψηφιτητας.
  • Αν για κποια δαπνη απαιτεται απ το νμο η κδοση οποιασδποτε μορφς αδεας / γκρισης κτλ,,  η δεια αυτ θα πρπει απαραιττως να ληφθε πριν ολοκληρωθε η λη επνδυση.

 

Η επσημη προκρυξη του προγρμματος πιθανς να τροποποισει τα δεδομνα του προγρμματος

Η επιλογ των επιχειρσεων που θα επιδοτηθον ενδχεται να γνει με σειρ προτεραιτητας (βσει ημερομηνας κατθεσης φακλου).

 

Για περισστερες πληροφορες μπορετε να επικοινωνσετε με το Τμμα Πωλσεων της εταιρεας μας.

 

 

Momentous ΕΠΕ

Παρεχμενες υπηρεσες – Υλικ πληροφορικς

 

 

1.     Οργνωση Επιχειρσεων (μπορο-λογιστικς εφαρμογς, ERP, CRM, Warehouse management-LOGISTICS, Εφαρμογς κατ παραγγελα(Custom εφαρμογς), Υπηρεσες υποστριξης-παραμετροποσης )

 

2.     Ηλεκτρονικο Υπολογιστς - Συστματα Πληροφορικς (PC, SERVERS, Δκτυα-Δομημνες καλωδισεις , Routers, Firewalls , Internet, Επικοινωνες, Εγκατσταση,Service )

 

3.     Συστματα Οργνωσης γραφεου (Τηλεφωνικ κντρα , IP Τηλ. κντρα , Πολυμηχανματα / Φωτοαντιγραφικ, Service)

 

 

Κωστ Παλαμ 9, 54630 Θεσσαλονκη. Τηλ. 2310 525539 & 2310 522098 , Fax. 2310 543711

  email: info@momentous.gr | web: http://www.momentous.gr