Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539
ΝΕΑ
22/05/2009: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγαπητοί συνεργάτες , επικοινωνούμε μαζί σας με την ευκαιρία της ανακοίνωσης μέσα στο Μάιο της νέας Δράσης ΕΣΠΑ : ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (μεταποιητικές, τουριστικές, εμπορικές, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών) συνολικής επιχορήγησης έως 60%!

02/01/2008: Ξεκίνησε ο Β' Κύκλος του προγράμματος Δικτυωθείτε.
Στόχος του Β΄ κύκλου του προγράμματος - συνολικού προϋπολογισμού 50.212.505 ευρώ - είναι η οικονομική ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων...

10/10/2007: Αντιμετώπιση αλλαγής καθεστώτος ΦΠΑ
Σύμφωνα με νέα Τροπολογία - Προσθήκη στις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 2859 / 2000 (ΦΕΚ 248 Α) , οι συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας αντικαθίστανται ως ακολούθως...